Patronka

 „Jako naszą patronkę kochamy i czcimy również w wielkiej radości św. Jadwigę. Codziennie uciekamy się pod jej opiekę, starając się tak jak ona służyć wszystkim w ofiarnej miłości. W dniu 16 października obchodzimy jako święto patronalne, przygotowując się do niego w szczególny sposób”

Św. Jadwiga Śląska, której wspomnienie obchodzimy 16 października, urodziła się pod koniec XII wieku (między 1174 a 1178 rokiem) na zamku Andechs w Bawarii. Była córką Bertolda VI, hrabiego na Andeks w Bawarii. Otrzymała staranne wykształcenie w domu rodzinnym, a następnie w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Kitzingen. Mając 12 lat poślubiła we Wrocławiu Henryka, syna Bolesława Wysokiego. Od 1202 r. Jadwiga była księżną Śląska, gdyż po śmierci braci i ojca jej mąż został jedynym władcą w Księstwie. Żyła w wielkiej ascezie i umartwieniu. Po przyjściu na świat siódmego dziecka złożyła wraz z mężem ślub małżeńskiej wstrzemięźliwości, a książę na znak pokuty zapuścił brodę (stąd jego przydomek Brodaty).


Przez całe życie Jadwiga miała na względzie dobro swego ludu i czyniła wiele dla pogłębienia chrześcijańskiej wiary wśród prostego ludu. Zasłynęła również z licznych dziełach charytatywnych. Wraz z mężem fundowała kościoły, szpitale, kuchnie i przytułki dla ubogich oraz dla pielgrzymów. Ufundowała i wyposażyła również pierwszy żeński klasztor na Śląsku - w Trzebnicy koło Wrocławia. Tu Jadwiga spędziła ostatnie lata swego życia. Po śmierci - dnia 15.10 1267 r. w klasztorze w Trzebnicy znalazła miejsce ostatniego spoczynku.


Święta Jadwiga uważana jest za patronkę pojednania między narodami, jest także patronką dnia wyboru papieża Jana Pawła II, patronką rodzin, nowobudowanych kościołów, a przede wszystkim uważamy Ją za opiekunkę wszystkich, którzy zajmują się dziełami charytatywnymi. Dlatego właśnie ks. Robert Spiske, zakładając we Wrocławiu nowe zgromadzenie zakonne, oddał je pod opiekę świętej Jadwigi, Tej, która właśnie we Wrocławiu pozostała we wdzięcznej pamięci jako godny naśladowania wzór czynnej miłości bliźniego.

 

  Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi