Misja


Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Wieruszowie wychowuje dzieci w duchu wartości wskazanych przez ks. Roberta Spiske – przyjaciela dzieci i założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi.

„Wychowanie dzieci w głównej mierze należy do obowiązków rodziców, jednak w tym niełatwym zadaniu mogą pomóc im również instytucje wychowawcze. Jednak instytucje te pełnią jedynie funkcję pomocniczą i nie są w stanie zastąpić elementarnych funkcji zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla kochającej rodziny.

Przestrzega przed zaniedbywaniem i odkładaniem na potem wychowania małych jeszcze dzieci. Zwraca szczególną uwagę na wychowanie przez przykład rodziców i osób znaczących dla dziecka.

Przestrzega przed zgorszeniem dziecka przypominając o tym, iż obecność dziecka powinna być dla nas świętością.

Zaleca pełne szacunku, życzliwości i troski postępowanie z dzieckiem, oparte na serdecznym dialogu. Zachęca rodziców by prowadzili swoje dziecko wspólnie z Aniołem Stróżem, który ma być przewodnikiem dzieci ku dobru, obrońcą ich niewinności i nauczycielem.

Nakazuje by od najwcześniejszych lat uczyć dziecko postawy dzielenia się z potrzebującymi, gdyż każdy chrześcijanin zobowiązany jest do pełnienia dzieł miłosierdzia. Zwraca uwagę na prace nad sobą, kształtowanie silnej woli, odporność na krytykę ze strony świata.”

Wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami.

Wspiera działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcje doradczą.