Nasze Przedszkole

 

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Wieruszowie

 

Mieści się w budynku prywatnym sióstr Jadwiżanek

w Wieruszowie przy ul. Teklinowskiej 17.

Budynek został w latach 90-tych zaadaptowany na potrzeby jednooddziałowego przedszkola.

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

  • duża sala
  • mała sala
  • jadalnia
  • kuchnia
  • szatnia
  • toalety
  • pokój dla personelu
  • biuro

 

Bazę przedszkolną uzupełnia ogród, plac przedszkolny, na którym znajdują się urządzenia rekreacyjne. Budynek, ogród i plac zabaw znajduje się na terenie zamkniętym, bogatym w zieleń, a także z dala od ulicy.

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Wieruszowie powstało w listopadzie 1989 roku, a od czerwca 1992 roku zostało uznane za publiczne.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. W godzinach porannych odbywają się zajęcia indywidualne i korekcyjno-kompensacyjne, w zależności od potrzeb wychowanków.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w oparciu o program „Wesołe Przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz. Program jest opracowany zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzonej przez MEN.

Podstawa programowa jest realizowana od godz. 8.00 do godz. 13.00.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzona jest rytmika (zajęcia rytmiczno-taneczne z elementami pedagogiki zabawy) oraz język angielski. Zajęcia dodatkowe odbywają się dwa razy w tygodniu i nie kolidują z zajęciami w przedszkolu.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3,4 i 5-letnie.

Przedszkole zatrudnia dwie siostry nauczycielki, kucharkę i woźną.

Współpraca z pobliską szkołą owocuje częstymi odwiedzinami dzieci w przedszkolu. Uczniowie szkoły organizują zabawy dla przedszkolaków, teatrzyki, pomagają przy organizacji różnych uroczystości przedszkolnych.